Ventilatie - Systeem C+ en D

Hoe u uw woning moet ventileren is afhankelijk van het type en de ouderdom van de woning . Bij nieuwbouwwoningen en grotere verbouwingen is een ventilatiesysteem verplicht

De Backer Technics is gespecialiseerd in het plaatsen van uw ventilatiesysteem, zowel systeem C als D .

Hebt uw vochtproblemen in uw badkamer ? Wij lossen het op en plaatsen voor u de ideale badkamerventilator

Contacteer De Backer Technics om samen met U tot uw ideale ventilatiesysteem te komen . Wij komen graag vrijblijvend langs,maken een eerste berekening van het project en stellen een offerte op maat voor u op. 

Wij plaatsen u ventilatie zonder lawaaihinder, zonder verlies van leefcomfort ( geen tocht ) en met de juiste balans voor een optmale werking.

Hieronder een korte beschrijving van de meest voorkomende systemen C en D.

 

 

 

 

Nieuwe woning of grote verbouwing
Sinds 2006 is een ventilatiesysteem verplicht voor nieuwbouw en grotere verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Elke woning moet voorzien zijn van een ventilatiesysteem dat per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte 3,6 m3 lucht moet kunnen toe- en afvoeren.
Daarom moet u in elke ruimte een minimum aan ventilatie voorzien:
• in de droge ruimtes een regelbaar toevoerrooster voor natuurlijke toevoer in de vensters of buitenmuren; of een toevoerrooster voor mechanische toevoer;
• in de tussenruimtes roosters in de binnendeuren of –muren of spleten onder de binnendeuren (minstens de ruimte om een potlood onder het deurblad te schuiven);
• in de natte ruimtes een verticaal afvoerkanaal voor natuurlijke afvoer of een mechanische afvoer;
• in de ventilatienorm wordt ook aanbevolen om in het stooklokaal boven- en onderventilatie te voorzien, met de openingen diagonaal tegenover elkaar.
Bouwers of verbouwers mogen zelf kiezen welk ventilatiesysteem ze willen toepassen.

 

Ventilatiesystemen

Een ventilatiesysteem kan volledig natuurlijk zijn (systeem A), volledig mechanisch (systeem D) of een combinatie van beide (systeem B en C). Informeer bij uw architect of aannemer voor de keuze van een ventilatiesysteem voor uw woning. Wij leggen ons vooral toe op systeem D en C.

Systeem D: Volledig mechanische ventilatie 

Een volledig mechanisch systeem gebruikt twee elektrische ventilatoren, één voor de aanvoer van verse lucht één voor de afvoer van de vervuilde lucht. In droge ruimtes zoals de woonkamer of slaapkamer is er toevoer van verse lucht door middel van een ventilator. Via roosters in deuren of muren of via spleten onder binnendeuren stroomt de lucht naar de natte ruimten zoals de badkamer en de keuken. In die natte ruimten wordt de lucht door middel van een ventilator afgevoerd en naar buiten getransporteerd.

Voordelen
• Een deel van de warmte van de afgevoerde lucht kan worden gebruikt om de koude buitenlucht op te warmen (warmteterugwinning). Warmteterugwinning betekent dat bij het ventileren de warmere afgevoerde lucht via een warmtewisselaar de toegevoerde koudere lucht voorverwarmt. Warmteterugwinning is een energiezuinige oplossing.
• Een beter regelbare ventilatie voor verschillende weersomstandigheden
• Er kunnen filters geïnstalleerd worden (bv. tegen pollen)
• Vochtuitwisseling: Het cellulose element maakt zowel temperatuur als vochtuitwisseling mogelijk. Hierdoor neemt het vochtgehalte in de ruimte aanzienlijk minder af dan bij traditionele ventilatiesystemen. Doordat er een uitwisseling van vocht plaatsvindt, is een condensafvoer niet nodig en is er geen voorverwarming noodzakelijk. Het systeem functioneert moeiteloos tot een buitentemperatuur van -15°C.

Roosters
Omdat verse lucht van buiten komt, is de kwaliteit van de buitenlucht bepalend voor die van de binnenlucht. De keuze van de plaats van de roosters voor de luchttoevoer is dus van groot belang.
• Plaats de roosters niet in de buurt van een vervuilingsbron (bv. niet in de voorgevel aan een drukke straat, maar eerder in de achtergevel, weg van een parking, een afvalverzamelplaats).
• Plaats ze minstens 2 meter van een luchtafvoeropening, rookgasafvoer of dampkapafvoer.
• Overweeg bijkomend filtering van de lucht als u aan een drukke weg woont.
• Kies voor de luchttoevoer voor fijnfilters van klasse F5 tot F7. Die filteren fijn stof en pollen. Laat deze eventueel 
voorafgaan door een groffilter (bv. G3), om te hoog oplopende drukverliezen bij vervuiling ter hoogte van de fijnfilter te vermijden.

Kanalen
• Leg de kanalen zo aan dat u ze makkelijk kan schoonmaken.?
• Kies voor gladde, ronde kanalen met ruime diameter en gladde bochten.
• Zorg voor afrondingen in de bochten als u toch rechthoekige kanalen gebruikt.
• Gebruik zo weinig mogelijk flexibele kanalen.
• Plaats flexibele kanalen best uitsluitend op gemakkelijk bereikbare en met zo weinig mogelijk bochten in de slang zodat u ze toch kan schoonmaken.
• Afvoerkanalen moeten een voldoende grote diameter hebben.
• Beperk drukverliezen in de leiding: vermijd bochten, vernauwingen, flexibele verbindingen.

Akoestiek
Besteed bij de keuze van een ventilatiesysteem veel aandacht aan mogelijke geluidshinder.
• Kies voor een geluidsarm systeem: gebruik voldoende grote kanalen.
• Zorg voor geluid beperkende maatregelen (bv. dempers in de eindkanalen). 
• Kies voor geluidsarme ventilatoren, ook bij gebruik van hogere standen van het systeem (besteed hier vooral in de slaapkamers veel aandacht aan).
• Plaats de ventilator ver van rustige ruimtes (bv. niet in de slaapkamer).

Gebruik en onderhoud
• Zorg dat u op de hoogte bent van het gebruik, de werking en onderhoud van het systeem. Vraag daarom een handleiding en plan. Onderhoud en reiniging zijn essentieel om het systeem performant te houden.
• Zet het systeem nooit uit (tenzij in noodgevallen of voor onderhoud). 
• Sluit roosters nooit helemaal, ook niet in de winter.?
• Zet het systeem in een hogere stand als dat nodig is, bv. bij koken en douchen of als er veel mensen in huis aanwezig zijn (of kies voor een vraaggestuurd systeem).
• Openingen voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht (systeem B en C) reinigt u best om de 1 tot 3 maanden.
• Doorstroomopeningen zoals roosters in deuren en muren reinigt u best om de 1 tot 3 maanden.
• Afvoeropeningen (systeem C en D) reinigt u best om de 1 tot 3 maanden. 
• Zorg er bij ontwerp en plaatsing voor dat onderdelen die regelmatig moeten onderhouden of gereinigd worden gemakkelijk bereikbaar zijn. 
• Kies een gebruiks- en onderhoudsvriendelijk systeem waarbij u gemakkelijk filters kan vervangen (zorg dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn) en eventuele warmtewisselaars kan schoonmaken.
• Sluit eventueel een onderhoudscontract af voor het onderhoud van het ventilatiesysteem. Schakel in elk geval om de één tot drie jaar een installateur in om:
- de installatie te inspecteren en als dat nodig is de kanalen, toevoer en afvoer te reinigen; 
- de instellingen te controleren en als dat nodig is bij te regelen; 
- de ventilatoren te reinigen. 
• Vraag na bij de fabrikant of installateur van het systeem hoe vaak filters best vervangen worden, gewoonlijk is dit om de 6 maanden. Een systeem waarbij een indicatie(lampje) aangeeft dat het tijd is om de filter te vervangen of te reinigen, maakt het onderhoud eenvoudiger.

Systemen  C: Gemengd systeem


Bij een systeem C gebeurt de toevoer van verse lucht op natuurlijke wijze via toevoer roosters in vensters/muren. Een elektrische ventilator zorgt voor de mechanische afvoer van vervuilde lucht uit de natte ruimtes. 
De doorstroming van lucht verloopt in dit systeem via roosters in binnendeuren of -muren of spleten onder de binnendeuren.
Voordeel is dat dit goedkoper is dan een systeem D.

Bij systeem C en D is een vraaggestuurd systeem aan te bevelen. Het reageert automatisch op de ventilatiebehoefte in huis. Sensoren meten bv. het CO2-gehalte of het vochtgehalte in de binnenlucht. Het systeem zorgt voor minder ventilatie als er minder CO2 of vocht in de binnenlucht is, en voor meer ventilatie als er meer CO2 of vocht is in de binnenlucht. Gestuurde ventilatie zorgt ervoor dat het systeem energiezuiniger werkt.